Get Adobe Flash player

Organizujemy własne imprezy (prelekcje, spotkania autorskie, wykłady)

Bierzemy udział w organizacji wielu imprez kulturalnych

Uczestniczymy w organizacji Festwalu Filmu i Sztuki DWA BRZEGI

Współorganizujemy Europejski Festiwal Kolonii Artystycznych

________________________

szczegóły w kalendarzu obok

LOGO TPMKD_ok_www_mm

.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
m. KAZIMIERZA DOLNEGO

24-120 Kazimierz Dolny,
Małachowskiego 5b,
tel. 81/8810 329

Dane KRS: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO

____________________________
____________________________
____________________________