Get Adobe Flash player

LOGO TPMKD_ok_greydark_resize

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego

nasz statut mówi:

 § 8

 Towarzystwo ma na celu rozwój duchowy i społeczny Człowieka, podnoszenie poziomu kulturalnego i estetycznego środowiska, wdrażanie zamiłowania do badań przeszłości miasta Kazimierza Dolnego, pobudzanie do czynnego udziału w pracach Towarzystwa i tworzenia nowych wartości kulturalnych, dbałość o estetykę miasta i regionu,  ochronę przyrody i środowiska człowieka oraz dziedzictwa kulturowego.

 § 9

 Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

a) Prowadzenie badań historycznych poświęconych miastu Kazimierz Dolny.

b) Współdziałanie w organizowaniu spotkań i odczytów o problematyce społeczno-kulturalnej, obchodów
i rocznic oraz innych imprez kulturalnych.

c) Organizowanie sesji popularnonaukowych dotyczących miasta Kazimierza Dolnego i jego okolic, jak również powoływanie społecznych sekcji do prac nad innymi zagadnieniami dla miasta Kazimierza Dolnego.

d) Prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej Kazimierzowi Dolnemu oraz udostępnianie jej  społeczeństwu.

e) Reprezentowanie społecznego ruchu kulturalnego wobec społeczeństwa i władz oraz informowanie  o działalności i osiągnięciach tego ruchu.

f) Współpracę i wymianę doświadczeń z podobnymi towarzystwami regionalnymi R.P.

g) Współdziałanie z władzami i instytucjami w sprawach ochrony zabytków i rozwoju miasta  Kazimierza Dolnego.

h) Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej dla urzeczywistnienia celów Towarzystwa.

______________________________________________________________

nasze dane:

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego

ul. Małachowskiego 5b, 24-120 Kazimierz Dolny

tel. kom. 509 970 549, tel. 81-8810 329, e-mail: tpmkd@wp.pl

http://przyjacielekazimierza.pl

KRS: 0000316405                                        NIP: 7162369874

Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym

konto nr: 37 8731 0001 0000 0231 2000 0002

_______________________________________________________________

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

do pobrania:

deklaracja_czlonkowska

LOGO TPMKD_ok_www_mm

.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
m. KAZIMIERZA DOLNEGO

24-120 Kazimierz Dolny,
Małachowskiego 5b,
tel. 81/8810 329

Dane KRS: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO

____________________________
____________________________
____________________________