Get Adobe Flash player

KOMUNIKATY

Brulion_18_2023 1_resizeBrulion_18_2023 3_resizeZ radiąxią infurmujemy, że jolejny numer BRULIONU ukazę się w sprzedaży w sobotę 29 lipca br.Dostępny bdzie w recepcji Muzeum Nadwiślańskiego w Rynku oraz w Centrum Informacji Turystycznej, również w Rynku. Zapraszamy do lektury.

Na zebraniu Zarządu TPMKD w sobotę 3 września br. podjęta została uchwała o wydaniu oświadczenia w sprawie stanowiska naszego Towarzystwa wobec toczącego się postępowania w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na podjęcie budowy I etapu głośnej inwestycji spółki ZANA HOUSE przy ul. Krakowskiej. W publicznej dyspucie oraz w niektórych mediach pojawiają się wypowiedzi oparte na niepełnych a często nieprawdziwych informacjach zarówno co do samej inwestycji jak też stanowiska naszego Towarzystwa w tej sprawie. Zainteresowych prosimy o staranne zapoznanie z załączonym materiałem.

oswiadczenie TPMKD_cz_I

oswiadczenie TPMKD_cz_II

oswiadczenie TPMKD_cz_III

W dniu 9 lipca 2016 roku odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków naszego Towarzystwa. Obradom przewodniczył pan Marcin Pisula a protokółowała pani Ewa Wolna. Głównym celem spotkania było zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, udzielenie za ten okres absolutorium dla Zarządu oraz przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok obrachunkowy 2015. Te formalne wymogi zostały spełnione w pierwszej kolejności przy pełnej jednomyślności zebranych. Następnie odbyła się dyskusja w wyniku której przyjęto uchwałę o ponowieniu wniosku do Burmistrza i Rady Miejskiej o pilne indywidualne przekształcenie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla naszej działki nr 1401. Nasze dotychczasowe starania spotkały się z niezrozumieniem publicznego znaczenia proponowanej przez nas inwestycji, planujemy bowiem wzbogacenie Miasta o bardzo potrzebny lokal o charakterze miejskiej świetlicy, dostępny dla mieszkańców i gości, wyposażony według najnowszych standardów, którego przestrzeń to sala multimedialna z widownią dla 80 osób i pełne zaplecze magazynowo – sanitarne. Uchwałę tą przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących się. Apelujemy do władz Miasta o zaakceptowanie naszego wniosku, przypominając, że nie oczekujemy żadnej pomocy finansowej a tylko formalne wsparcie dla tej inwestycji, która służyć będzie wszystkim. W dyskusji omówiono także szereg innych nurtujących nas problemów, w tym konieczność lepszego informowania o dorobku i działalności TPMKD i w tym aspekcie rolę Brulionu Kazimierskiego, który, przy zmienionej formule wydawniczej mógłby ukazywać się częściej. Zebrani wyrazili uznanie dla zespołu redakcyjnego pracującego pod kierunkiem pana Tadeusza Michalaka oraz autorów zamieszczonych artykułów. Dzięki ich bezinteresownej pracy i społecznemu zaangażowaniu koszty wydawania Brulionu ograniczają się do druku. DZIĘKUJEMY !

Sprawozdanie Zarządu  2016

LOGO TPMKD_ok_www_mm

.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
m. KAZIMIERZA DOLNEGO

24-120 Kazimierz Dolny,
Małachowskiego 5b,
tel. 81/8810 329

Dane KRS: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO

____________________________
____________________________
____________________________