Get Adobe Flash player

Kończy się druga kadencja władz naszego Towarzystwa, Zarząd przedstawia sprawozdanie i podsumowanie działalności w okresie ostatnich 6 lat przygotowane na Walne Zgromadzenie Członków TPMKD, sprawozdania z poprzednich lat w zakładce O NAS/ZARZĄD

 Sprawozdanie Zarządu TPMKD – 2017

Dodaj komentarz

LOGO TPMKD_ok_www_mm

.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
m. KAZIMIERZA DOLNEGO

24-120 Kazimierz Dolny,
Małachowskiego 5b,
tel. 81/8810 329

Dane KRS: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO

____________________________
____________________________
____________________________