Get Adobe Flash player

KOMUNIKATY

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny BRULION KAZIMIERSKI nr 11,

można go kupić w Kawiarni GALERIA, Rynek 8 w Kazimierzu Dolnym,

zapraszamy do lektury.BR_11_okladka_mBR_11_spis_m

DSC_2025axx_mmSłodkiego życia, wiosennego szczęścia, pogody ducha

rodzinnego ciepła i radości na co dzień,

miłych i spokojnych ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Wszystkim Mieszkańcom Naszego Miasteczka

Członkom i Sympatykom TPMKD

życzy

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego

Zachęceni sukcesem i pozytywnym odbiorem ciekawej prelekcji pana Kazimierza Parfianowicza na temat kapliczki przy ul.Szkolnej postanowiliśmy zrealizować cykl podobnych spotkań klubowych poświęconych badaniom historycznym pana Kazimierza.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w sobotę 28-go marca br. o godz. 13.30 w KOKPiT.

Tematem będzie Św. Kazimierz Królewicz, patron Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jego związki z Kazimierzem Dolnym. Zapraszamy.

 

kapliczka_01wwwKazimierz Parfianowicz przedstawia historię kapliczki

(fot.A.Soria Kazimierski Portal Internetowy)

________________________________________________

We wtorek 20 stycznia br. Zarząd TPMKD zorganizował w sali kinowej KOKPiT prelekcję pana Kazimierza Parfianowicza dotyczącą opracowanej przez niego w 1977 roku monografii naukowo-historycznej zabytkowej kapliczki z 1588 roku zlokalizowanej przy ul.Szkolnej 2. Czytaj dalej

Zarząd TPMKD informuje, że wykonując uchwałę walnego zgromadzenia z dn.21 czerwca 2014 r. w końcu sierpnia ub. skierował do Gminy Kazimierz Dolny obszerne wystąpienie, udokumentowane wyczerpującą dokumentacją, wnioskując o zaniechanie w realizacji budowy nowej szkoły w Kazimierzu Dolnym planowanego przesunięcia zabytkowej kapliczki słupowej z 1588 roku zlokalizowanej przy ul.Szkolnej 2 (przed terenem szkoły). Wystąpienie to zostało równolegle skierowane do wiadomości Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starosty Puławskiego. Czytaj dalej

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 30 grudnia ub. roku odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd TPMKD. W miłej i serdecznej atmosferze nie tylko podzieliliśmy się opłatkiem ale, korzystając z obecności obu panów Burmistrzów mogliśmy przedyskutować najważniejsze sprawy interesujące nasze Towarzystwo w nadchodzącym okresie i rozpoczynającej się kadencji władz Gminy. Dzięki obecności sprawującego w Gminie funkcję burmistrza przez ubiegłe dwie kadencje pana Grzegorza Duni mogliśmy podsumować ostatnie lata współpracy a obejmującemu ten urząd panu Andrzejowi Pisuli przekazać informację o tematach, w których możemy służyć mu pomocą i konsultacją, zgodnie z naszymi kompetencjami oraz zobowiązaniami statutowymi. Panu Grzegorzowi Duni podziękowaliśmy za dobrą współpracę a Panu Andrzejowi Pisuli życzyliśmy sukcesów w spełnieniu pokładanych przez wyborców nadziei.P1060825cor_a_mm

Na zdjęciu od lewej: p. Konrad Kucza-Kuczyński, obecny burmistrz p. Andrzej Pisula, były burmistrz p. Grzegorz Dunia, p. Ewa Wolna, p. Tadeusz Michalak

(fot. Bartłomiej Pniewski)

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego tradycyjnie przygotowało szereg interesujących prelekcji związanych z naszym Miasteczkiem przeznaczonych dla mieszkańców oraz uczestników i gości Festiwalu. Wybitni specjaliści, członkowie TPMKD oraz zaproszeni goście, mówić będą o najciekawszych aspektach historii i współczesności Kazimierza Dolnego.

Poniżej plan spotkań:

TPMKD_program_mSzczegółowy program całego Festiwalu: http://www.dwabrzegi.pl

 

Mija 25 lat od śmierci pani Marii Kuncewiczowej, osoby wielce zasłużonej dla naszego Towarzystwa. To pani Maria użyła całego swojego autorytetu by wesprzeć reaktywowanie działalności Towarzystwa po wieloletniej przerwie 1949-1972. Uczestniczyła aktywnie w pracach organizacyjnych i była członkiem Honorowym TPMKD.

W dniu dzisiejszym pan Edward Balawejder, członek i działacz naszego Towarzystwa, wieloletni przyjaciel i opiekun rodziny Kuncewiczów a także, po śmierci Pisarki, prezes Fundacji Kuncewiczów, kustosz pamięci i spuścizny niezwykłego małżeństwa, wygłosił odczyt poświęcony analizie wzajemnych relacji pomiędzy dwoma tak wybitnymi postaciami. „Maria Kuncewiczowa – o Jerzym, współtwórcy jej świata”. Tak brzmiał tytuł tego fascynującego spotkania. Czytaj dalej

W dniu 21 czerwca 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TPMKD. Po wysłuchaniu sprawozdań ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującym władzom. Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany w obowiązującym statucie Towarzystwa i dokonało wyboru nowych władz na kadencję 2014 – 2017. Przyjęto kierunki działań dla nowego Zarządu na nadchodzące lata. Walne Zgromadzenie nadało panu Tadeuszowi Michalakowi tytuł honorowego członka Towarzystwa.

logo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
m. KAZIMIERZA DOLNEGO

24-120 Kazimierz Dolny,
Małachowskiego 5b,
tel. 81/8810 329

Dane KRS: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO

____________________________
____________________________
____________________________