Get Adobe Flash player

kapliczka_01wwwKazimierz Parfianowicz przedstawia historię kapliczki

(fot.A.Soria Kazimierski Portal Internetowy)

________________________________________________

We wtorek 20 stycznia br. Zarząd TPMKD zorganizował w sali kinowej KOKPiT prelekcję pana Kazimierza Parfianowicza dotyczącą opracowanej przez niego w 1977 roku monografii naukowo-historycznej zabytkowej kapliczki z 1588 roku zlokalizowanej przy ul.Szkolnej 2.

Zaprezentowany wykład poparty bogatym materiałem ilustracyjnym, wykonanym w trakcie badań w 1977 roku, dał szansę wielu uczestnikom spotkania na poznanie ciekawych szczegółów zabytku oraz zdobycie wiedzy o jego wartości historycznej. Przygotowując się do tego spotkania ze zdziwieniem stwierdziliśmy, że oryginalne egzemplarze opracowania zawierające cenny zestaw ilustracji dokumentujących badania przeprowadzone przez autora nie zachowały się w dwóch zbiorach archiwalnych, mających podstawowe znaczenie dla gromadzenia dokumentacji zabytków kazimierskich. Zarówno archiwum Muzeum Nadwiślańskiego jak i Wojewódzkiego Lubelskiego Konserwatora Zabytków nie posiadały tej dokumentacji, jak również nie odnotowały w przeszłości jej przyjęcia. Po przeprowadzeniu starannej kwerendy nie znaleźliśmy żadnych śladów tej monografii. Szczęśliwie zwrócilismy się o pomoc do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który odnalazł w swoich zbiorach jedyny istniejący oryginalny egzemplarz tego opracowania, zawierający komplet ilustracji, które mogliśmy zaprezentować na spotkaniu. Towarzystwo nasze wykona kopie tej dokumentacji i uzupełni zbiory Muzeum Nadwiślańskiego oraz Urzędu Konserwatorskiego w Lublinie.

W dyskusji zabrał głos pan Jerzy Żurawski, były dyrektor Muzeum Kazimierza Dolnego oraz Miejski Konserwator Zabytków, na którego zlecenie opracowanie pana Kazimierza Parfianowicza zostało w 1977 r. wykonane. Zebrani jednomyślnie poparli pomysł wydania drukiem odnalezionej monografii.

W podsumowaniu spotkania głos zabrała pani dr Romana Rupiewicz, która, na tym przykładzie przypomniała jak ważne jest dla Kazimierza Dolnego utworzenie i sprawne działanie Pracowni Dziejów Miasta, pracowni, która powinna połączyć wiedzę pochodzącą z różnych źródeł. W tym kontekście wymieniła przede wszystkim archiwum parafialne. Dziękujemy pani Romanie za podniesienie tego tematu. Towarzystwo nasze postulować będzie utworzenie takiej Pracowni i włączy się do jej organizacji. kapliczka_04www                                     kapliczka_02www

pan Jerzy Żurawski przestrzega przed przenoszeniem kapliczki

(fot. A.Soria Kazimierski Portal Internetowy)

kapliczka_03wwwuczestnicy spotkania   (fot. A.Soria Kazimierski Portal Internetowy)

 

Dodaj komentarz

logo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
m. KAZIMIERZA DOLNEGO

24-120 Kazimierz Dolny,
Małachowskiego 5b,
tel. 81/8810 329

Dane KRS: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO

____________________________
____________________________
____________________________