Get Adobe Flash player

Zgodnie z planem w dniu 30 listopada br. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TPMKD, podsumowano trzy lata kadencji aktualnych władz Towarzystwa i omówiono plany na najbliższą przyszłość. Podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w okresie od 27 listopada 2010r. do 30 listopada 2013r. Zarządowi udzielono absolutorium za ten okres działania. Zgodnie z wnioskiem Zarządu ustalono termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na drugą połowę czerwca 2014 roku.

Prezydium Walnego Zebrania            fot.Konrad Kucza-Kuczyński

Prezydium Walnego Zebrania
od lewej: Ewa Wolna, Edward Balawejder, Bartłomiej Pniewski, Ewa Siemińska, Czesława Pisula, Grażyna Legwant, fot.Konrad Kucza-Kuczyński

Dodaj komentarz

logo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
m. KAZIMIERZA DOLNEGO

24-120 Kazimierz Dolny,
Małachowskiego 5b,
tel. 81/8810 329

Dane KRS: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO

____________________________
____________________________
____________________________